۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

درباره ما

درباره مابدانید تااهمیت تجربه رابدانید.

ماتریس خودرو (کارشناس همراه) اولین مرکز تخصصی کارشناسی خودرو میباشد که خدمات مشاوره ای وآموزشی رابه خریداران ،فروشندگان و مالکین اتومبیل ارایه میدهد.در سال ۱۳۸۳ مهندس مهرآب

ماتریس خودرو،کارشناس همراه شما برای خرید خودرو(مهندس مهرآبادی-تاسیس ۱۳۸۳)