بایگانی ""

۳۰شهر۱۳۹۵

کارشناس سلامت خودرودرمحل

ارسال شده توسط : | دسته بندی ها: تجارب بازدید های کارشناسی,کارشناسی رنگ کارشناسی خودرو,مقالات چاپ شده و نکات آموزشی کارشناسی خودرو | نظرات: ۰

کارشناس سلامت ماشین در محل کارگروه کارشناسی ماتریس خدمات زیر را به خریداران خودرو ارائه میدهد:     تعیین رنگ شدگی و یا تعویض قسمتهای مختلف بدنه خودروتوسط کارشناس رنگ خودروودستگاه تست دیجیتالی تست سلامت فنی موتور.گیربکس. جلوبندی توسط کارشناس سلامت خودرو تست دیاگ تست آپشنال خودرو وبررسی اصلی بودن آپشنال خودرو تست خودرو های صفر […]

بیشتر
۳۰شهر۱۳۹۵

کارشناس رنگ ماشین درمحل

ارسال شده توسط : | دسته بندی ها: کارشناسی رنگ کارشناسی خودرو | نظرات: ۱

کارشناس رنگ ماشین درمحل کارگروه کارشناسی ماتریس خدمات زیر را به خریداران خودرو ارائه میدهد:       تعیین رنگ شدگی و یا تعویض قسمتهای مختلف بدنه خودروتوسط کارشناس رنگ خودروودستگاه تست دیجیتالی تست سلامت فنی موتور.گیربکس. جلوبندی توسط کارشناس سلامت خودرو تست دیاگ تست آپشنال خودرو وبررسی اصلی بودن آپشنال خودرو تست خودرو های صفر کیلومتر […]

بیشتر
۳۰شهر۱۳۹۵

کارشناس رنگ خودرودرمحل

ارسال شده توسط : | دسته بندی ها: تجارب بازدید های کارشناسی,کارشناسی خودرو,مقالات چاپ شده و نکات آموزشی کارشناسی خودرو | نظرات: ۰

کارشناس رنگ خودرودرمحل کارشناس رنگ خودرودرمحل

بیشتر
۳۰شهر۱۳۹۵

کارشناس خریدماشین درمحل

ارسال شده توسط : | دسته بندی ها: تجارب بازدید های کارشناسی,کارشناسی خودرو,مقالات چاپ شده و نکات آموزشی کارشناسی خودرو | نظرات: ۰

کارشناس خریدماشین درمحل کارشناسی خودرو کارشناسی خودرو اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو کارشناس همراه خودرو ماتریس خودروبه عنوان اولین و معتبرترین مرکز کارشناسی خودرو ازسال۱۳۸۳ به صورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات نموده است. انجام تستهای کارشناسی خودروبابهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات تست خودرووکارشناسی خودرو توسط کارشناسان باتجربه بالا و دوره دیده انجام میپذیرد. مهمترین […]

بیشتر
۳۰شهر۱۳۹۵

کارشناسی خریدخودرودرمحل

ارسال شده توسط : | دسته بندی ها: تجارب بازدید های کارشناسی,کارشناسی خودرو | نظرات: ۱

کارشناس خریدخودرودرمحل

بیشتر
۳۰شهر۱۳۹۵

کارشناس ماشین درمحل

ارسال شده توسط : | دسته بندی ها: کارشناسی رنگ کارشناسی خودرو | نظرات: ۰

کارشناس ماشین درمحل کارگروه کارشناسی ماتریس خدمات زیر را به خریداران خودرو ارائه میدهد:       تعیین رنگ شدگی و یا تعویض قسمتهای مختلف بدنه خودروتوسط کارشناس رنگ خودروودستگاه تست دیجیتالی تست سلامت فنی موتور.گیربکس. جلوبندی توسط کارشناس سلامت خودرو تست دیاگ تست آپشنال خودرو وبررسی اصلی بودن آپشنال خودرو تست خودرو های صفر کیلومتر وارداتی […]

بیشتر
۳۰شهر۱۳۹۵

کارشناس ماشین

ارسال شده توسط : | دسته بندی ها: کارشناسی رنگ کارشناسی خودرو | نظرات: ۰

کارشناس ماشین کارگروه کارشناسی ماتریس خدمات زیر را به خریداران خودرو ارائه میدهد:       تعیین رنگ شدگی و یا تعویض قسمتهای مختلف بدنه خودروتوسط کارشناس رنگ خودروودستگاه تست دیجیتالی توسط کارشناس ماشین. تست سلامت فنی موتور.گیربکس. جلوبندی توسط کارشناس سلامت ماشین تست دیاگ توسط کارشناس ماشین تست آپشنال خودرو وبررسی اصلی بودن آپشنال خودرو تست […]

بیشتر
۳۰شهر۱۳۹۵

کارشناس خودرودرمحل

ارسال شده توسط : | دسته بندی ها: کارشناسی خودرو | نظرات: ۰

کارشناس خودرودرمحل

بیشتر
۳۰شهر۱۳۹۵

کارشناس خودرو

ارسال شده توسط : | دسته بندی ها: کارشناسی رنگ کارشناسی خودرو | نظرات: ۰

کارشناس خودرو کارگروه کارشناسی ماتریس خدمات زیر را به خریداران خودرو ارائه میدهد:       تعیین رنگ شدگی و یا تعویض قسمتهای مختلف بدنه خودروتوسط کارشناس رنگ خودروودستگاه تست دیجیتالی تست سلامت فنی موتور.گیربکس. جلوبندی توسط کارشناس سلامت خودرو تست دیاگ تست آپشنال خودرو وبررسی اصلی بودن آپشنال خودرو تست خودرو های صفر کیلومتر وارداتی تعیین […]

بیشتر