کارشناسی زانتیا

 • کارشناسی زانتیا

  • گزارش کارشناسی تویوتایاریس مدل سال ۲۰۱۰ کد پیگیری۱۵۰۸۹
  • تاریخ بازدید ۹۸/۵/۱۰و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.
  • آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.
  • تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:
  • بدنه خودرو دور رنگ شده میباشد.
  • شاسی ها و سینی عقب سالم.
  • کارشناسی خودروتویوتایاریس
  • کارشناسی خودروتویوتایاریس
  • نتیجه تست دیاگ :
  • خطای سیستم ایرکاندیشن
  • خطای سیستم ترمز
  • سرویسهای مورد نیاز:
  • سرویس شمع
  • سرویس انژکتور ، دریچه گاز ، فیلتربنزین
  • بازدید جلوبندی و میزان فرمان
  • جرمگیری موتور قبل از سرویس روغن
  • سرویس و بازدید سیستم ایرکاندیشن
 • کارشناسی خودرو
 • کارشناسی رنگ خودرو
 • کارشناسی ماشین