۰۲۱-۶۶۳۸۹۴۵6(10خط ویژه)

کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱-۶۶۳۸۹۴۵۶تماس باما

کارشناسی سورنتو

کارشناسی سورنتو با استفاده از دستگاه تست رنگ دیجیتالی ودیاگ تخصصی سورنتو تشخیص رنگ بادستگاه تست رنگ دیجیتال بادقت میکرو ،دیاگ تخصصی وتست سلامت فنی، تست آپشن و کارکردواقعی کیلومتر

 • کارشناسی کیاسورنتودرمحل

  • کارشناسی کیاسورنتو
 • کارشناسی رنگ سورنتو

  • کارشناسی رنگ سورنتو کارشناسی رنگ سورنتو کارشناسی رنگ سورنتو کارشناسی رنگ سورنتو
 • تست کارشناسی سورنتو

  • تست کارشناسی سورنتو کارشناسی رنگ سورنتو . کارشناس رنگ سورنتو . کارشناس سورنتو . دیاگ سورنتو . تست سورنتو
 • کارشناسی کیاسورنتو

  • تعیین رنگ شدگی و یا تعویض قسمتهای مختلف بدنه خودروتوسط کارشناس رنگ خودروودستگاه تست دیجیتالی
  • تست سلامت فنی موتور.گیربکس. جلوبندی توسط کارشناس سلامت خودرو
  • تست دیاگ
  • تست آپشنال خودرو وبررسی اصلی بودن آپشنال خودرو
  • تست خودرو های صفر کیلومتر وارداتی
  • تعیین کارکرد واقعی خودرو وصحت کیلومتر خودرو
  • قیمت گذاری ومشاوره خرید
 • کارشناسی خودرو
 • کارشناسی رنگ خودرو
 • کارشناسی ماشین