۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی سوناتا

کارشناسی سوناتا با استفاده از دستگاه تست رنگ دیجیتالی ودیاگ تخصصی سوناتا تشخیص رنگ بادستگاه تست رنگ دیجیتال بادقت میکرو ،دیاگ تخصصی وتست سلامت فنی، تست آپشن و کارکردواقعی کیلومتر

12
  • کارشناسی خودرو
  • کارشناسی رنگ خودرو
  • کارشناسی ماشین