کارشناسی لکسوس

تشخیص رنگ لکسوسes

 تشخیص رنگ لکسوسes  گزارش کارشناسی لکسوسes250

گزارش کارشناسی لکسوسes250رنگ سفیدصدفی مدل ۲۰۱۴ شاسی کد رهگیری۷۲۴۰۹۹

کارشناسی لکسوسes250

کارشناسی لکسوسes250

تاریخ بازدید ۹۸/۰۴/۱۷و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

درب عقب راست استوک تعویضی میباشد.

شاسی ها سالم


نتیجه تست دیاگ :

 سالم و بدون خطا

فاقد خطای سیستم۲۰۲۰۰۷۰۷_۱۸۴۸۱۵

سرویسهای مورد نیاز:

سرویس دوره ای تون آپ

،فیلتربنزین

تشخیص رنگ لکسوسes

تشخیص رنگ لکسوسes

۲۰۲۰۰۷۰۷_۱۸۴۹۱۳

نتیجه تست آپشن:

تمامی آپشنال خودرو سالم

نتیجه تست رانندگی:

نرمال