۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی لکسوس

تشخیص رنگ لکسوسes

 تشخیص رنگ لکسوسes  گزارش کارشناسی لکسوسes250

گزارش کارشناسی لکسوسes250رنگ سفیدصدفی مدل ۲۰۱۴ شاسی کد رهگیری۷۲۴۰۹۹

کارشناسی لکسوسes250

کارشناسی لکسوسes250

تاریخ بازدید ۹۸/۰۴/۱۷و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

درب عقب راست استوک تعویضی میباشد.

شاسی ها سالم


نتیجه تست دیاگ :

 سالم و بدون خطا

فاقد خطای سیستم۲۰۲۰۰۷۰۷_۱۸۴۸۱۵

سرویسهای مورد نیاز:

سرویس دوره ای تون آپ

،فیلتربنزین

تشخیص رنگ لکسوسes

تشخیص رنگ لکسوسes

۲۰۲۰۰۷۰۷_۱۸۴۹۱۳

نتیجه تست آپشن:

تمامی آپشنال خودرو سالم

نتیجه تست رانندگی:

نرمال