۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

قیمت روزخودرو

قیمت روزخودروشهریور۱۴۰۲

قیمت روزخودروشهریور۱۴۰۲

 

IMG 1647 « کارشناسی خودرو « قیمت روزخودروشهریور۱۴۰۲🔴 حدود قیمت روز خودرو 

تیبادو ۴۰۱⬅️ ۳۳۷

تیبایک ۴۰۱⬅️ ۳۳۵

ساینا اس فرمون دی⬅️۳۴۹٫۵

ساینا اس دوگانه⬅️ع۳۷۵

ساینا اس اتومات فول⬅️۴۰۲

کوییک⬅️۳۳۸

کوییک اس فرمون دی ⬅️ ۳۴۰٫۵

کوییک سفید.مشکی⬅️ ۳۴۱

کوییک اس سفید.مشکی⬅️۳۴۳

کوییک اتو پارچه⬅️ ۴۰۶

کوئیک اتو سفید.مشکی چرم⬅️۴۲۴

شاهین⬅️ ۵۸۱ (شاهین: ۵۴۹)

سورن مانیتور قالپاق⬅️ ۵۵۱

سورن فول⬅️۵۶۸

سورن دوگانه⬅️۶۱۷

پارس سال⬅️۵۰۶٫۵

پارس رینگ⬅️۵۲۰

پارس فول⬅️۵۵۲

پارس تیو⬅️۶۲۳ (سیمی: ۶۵۹)

تیپ دو ۴۰۱ برج۱۲⬅️ ۴۷۲

تیپ سه ۴۰۱ برج ۱۲⬅️ ۴۹۴

رانا پلاس⬅️۵۰۳

رانا پانا⬅️ ۵۴۶

پ ۲۰۷ موتور ٢٠۶⬅️۵۱۶

پ ۲۰۷ داشبورد ۲۰۶⬅️ ۵۲۹

پ ۲۰۷ هیدرولیک⬅️۵۷۸

پ ۲۰۷ فول فلز⬅️ ۶۱۱

پ ۲۰۷ دنده پانا⬅️۶۴۱ (مشکی: ۶۴۳)

پ ۲۰۷ سفید.قرمز⬅️ ۷۲۱

پ ۲۰۷ مشکی.قرمز⬅️ ۷۳۰

پ ۲۰۷ اتو فلز⬅️۷۸۰ (مشکی: ۷۷۱)

پ ۲۰۷ اتو پانا⬅️۷۹۱ (مشکی: ۷۷۹)

دنا بورسی ⬅️ (مشکی: ۶۳۷)

دنا ۶ دنده⬅️ (مشکی: ۷۳۶)

دنا اتو⬅️ (مشکی: ۸۰۳٫۵)

تارا دنده⬅️۶۵۷ (مشکی: ۶۵۷)

تارا اتو⬅️۷۷۰ (مشکی: ۷۵۵)

هایما (S5) ⬅️ (مشکی: ۱٫۱۹۵)

هایما (S7) ⬅️ (مشکی: ۱٫۳۷۰)

هایما (S8) ⬅️ (مشکی: ۱٫۸۴۰)

جک (S3) ⬅️ (مشکی: ۹۷۸)

جک (J7) ⬅️ (مشکی: ۱٫۴۱۷)

جک (S5) ⬅️۱٫۳۲۵ (مشکی: ۱٫۳۳۰)

جک (T8) ⬅️ (مشکی: ۱٫۳۵۸)

جک (K7) ⬅️ (مشکی: ۱٫۶۴۲)

فیدل۵ ⬅️ سفید: ۱٫۵۶۰) (مشکی: ۱٫۵۷۵)

فیدل۷⬅️ (سفید: ۱٫۶۰۰) (مشکی: ۱٫۶۱۰)

* همگی ده پر

دیگ سفید ⬅️ ۱٫۵۵۰ (تومارون: ۱٫۵۷۵)

دیگ مشکی⬅️ ۱٫۶۳۵ (تومارون: ۱٫۶۷۰)

پرستیژ سفید⬅️ ۱٫۹۲۵ (تومارون: ۱٫۹۶۵)

پرستیژ مشکی⬅️۲٫۰۲۵ (تو مارون: ۲٫۰۷۰)

ایکس۵۵پرو⬅️۱٫۲۳۵

آریزو۶ پرو⬅️ ۱٫۳۴۰

تیگو۷ ساده⬅️ ۱٫۴۱۰

تیگو۷ پرو⬅️ (مشکی: ۱٫۶۰۵)

تیگو۸ ⬅️ ۲٫۲۴۰

تیگو۸ پرومکس ⬅️ (مشکی: ۲٫۵۹۵)

فونیکس ۱‌.۶⬅️ (مشکی: ۱٫۷۸۰)

تیگارد ⬅️ ۱٫۰۳۵

رسپکت⬅️ (مشکی: ۱٫۲۰۲)

لاماری⬅️ (سفید: ۱٫۷۰۰) (مشکی: ۱٫۷۴۵)

سوبا ⬅️ ۲٫۳۲۰

اریسان۲ خاکستر ⬅️۳۸۹ (نقره‌ای: ۳۹۰)

پراید ۱۵۱ دیلایت لاینر⬅️ ۲۷۲

نیسان تک رادیال پادرایی⬅️ ۶۰۰

نیسان دوگانه آپشنال⬅️ ۶۱۲

نیسان دیزل با کولر⬅️ ۵۹۵

کارون⬅️ ۷۶۳

کارا تک⬅️ ۵۳۴

کارا دوکابین⬅️ ۵۶۲

کاپرانیو⬅️ ۱٫۰۰۵

کلوت اتو⬅️ (مشکی: ۱٫۴۸۰)

 این قیمتها بر اساس لفظ های اعلامی توسط عمده نمایشگاهداران سراسر کشور در گروهها و کانالهای اختصاصی این صنف استخراج شده است و این کانال هیچگونه دخل و تصرفی در آن ندارد.