۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

قیمت روزخودرو

قیمت روز خودرو

قیمت روز خودرو

IMG 3742 « کارشناسی خودرو « قیمت روز خودرو

🔴 حدود قیمت روز خودرو 

 جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، ۲۸ مرداد ۱۴۰۲

این کانال هیچ نقشی در تعیین قیمتها ندارد، بلکه صرفا اعلام کننده قیمتهای کف بازار میباشد.

تیبا دو ۴۰۱ برج۱۰⬅️ ۳۳۸

تیبایک ۴۰۱ برج۱۰⬅️ ۳۳۰

ساینا اس⬅️۳۵۳٫۵

ساینا اس دوگانه⬅️۳۸۰

ساینا اس اتومات⬅️۳۹۷

کوییک⬅️۳۳۷٫۵

کوییک سفید.قرمز⬅️ ۳۳۶

کوییک سفید.مشکی⬅️۳۴۲

کوییک اس سنسور باران⬅️۳۴۷

کوییک اتو ⬅️ ۴۰۵

کوئیک اتو سفید.مشکی⬅️۴۱۹

شاهین⬅️ ۵۷۱٫۵ (مشکی: ۶۱۲)

سورن مانیتور قالپاق⬅️ ۵۵۳

سورن فول⬅️۵۷۲

سورن دوگانه⬅️۶۳۱ (مشکی: ۶۲۰)

پارس سال⬅️۵۰۴

پارس رینگ⬅️۵۲۱

پارس فول⬅️۵۶۶

پارس تیو⬅️۶۱۸ (سیمی: ۶۴۹)

تیپ دو ۴۰۱ برج۱۲⬅️ ۴۸۴

تیپ سه ۴۰۱ برج۱۲⬅️ ۴۹۹

رانا پلاس⬅️۴۹۱

رانا پانا⬅️ ۵۲۹٫۵

  • IMG 1647 « کارشناسی خودرو « قیمت روز خودروپ ۲۰۷ موتور ٢٠۶⬅️۵۳۳

پ ۲۰۷ داشبورد ۲۰۶⬅️ ۵۲۵

پ ۲۰۷ هیدرولیک⬅️۵۹۰

پ ۲۰۷ فول فلز⬅️ ۶۲۵

پ ۲۰۷ دنده پانا⬅️۶۶۲ (مشکی: ۶۶۵)

پ ۲۰۷ سفید.قرمز⬅️ ۷۳۸

پ ۲۰۷ مشکی.قرمز⬅️ ۷۵۰

پ ۲۰۷ اتو فلز⬅️۷۸۹

پ ۲۰۷ اتو پانا⬅️ (مشکی: ۸۱۶)

دنا بورسی ⬅️۶۳۷ (مشکی: ۶۴۱)

دنا ۶ دنده⬅️۷۴۴

دنا اتو⬅️۸۲۱ (مشکی: ۸۳۶)

تارا دنده⬅️۶۷۷ (مشکی: ۶۷۰)

تارا اتو⬅️۷۷۵ (مشکی: ۷۷۸)

هایما (S5) ⬅️۱٫۲۴۰

هایما (S7) ⬅️۱٫۳۸۲ (مشکی: ۱٫۳۸۶)

هایما (S8) ⬅️ (مشکی: ۱٫۹۵۵)

جک (J4) ⬅️ ۷۴۸

جک (S3) ⬅️ ۹۹۵

جک (J7) ⬅️ (مشکی: ۱٫۴۷۰)

جک (S5) ⬅️۱٫۳۸۰ (مشکی: ۱٫۳۸۸)

جک (T8) ⬅️ (مشکی: ۱٫۴۰۰)

جک (K7) ⬅️ (مشکی: ۱٫۷۴۵)

فیدل۵ نفره ⬅️ ۱٫۵۹۰ (مشکی: ۱٫۶۰۵)

فیدل۷⬅️۱٫۶۰۵ (مشکی: ۱٫۶۱۵)

دیگ سفید ⬅️ ۱٫۶۲۵ (تومارون: ۱٫۶۳۸)

دیگ مشکی⬅️ ۱٫۶۸۵ (تومارون: ۱٫۷۲۵)

پرستیژ سفید⬅️ ۲٫۱۵۰ (تومارون: ۲٫۱۶۵)

پرستیژ مشکی⬅️۲٫۲۲۰ (تو مارون: ۲٫۲۵۸)

ایکس۲۲پرو اتومات⬅️ (مشکی: ۹۲۵)

ایکس۵۵پرو⬅️ ۱٫۳۱۵

آریزو۶ پرو⬅️ ۱٫۴۱۸

تیگو۷ ساده ⬅️ (مشکی: ۱٫۴۵۷)

تیگو۷ پرو⬅️ ۱٫۷۳۸ (مشکی: ۱٫۷۴۲)

تیگو ۸ پرو⬅️ (مشکی: ۲٫۳۳۰)

تیگو۸ پرومکس ⬅️ (مشکی: ۲۷۱۰)

فونیکس ۱‌.۶⬅️ (مشکی: ۱٫۸۷۰)

تیگارد ⬅️ ۱٫۰۲۰

تیارا مشکی⬅️ ۱٫۴۴۰

رسپکت⬅️ (مشکی: ۱٫۲۲۰)

لاماری⬅️ (سفید: ۱٫۷۷۵) (مشکی: ۱٫۸۳۰)

سوبا ⬅️ (مشکی: ۲٫۳۸۵)

اریسان۲ خاکستر ⬅️۳۸۶ (مشکی: ۳۸۱٫۵)

پراید ۱۵۱ لاینر⬅️ ۲۷۲ (بی لاینر: ۲۶۴٫۸)

نیسان تک هیدرولیک ⬅️ ۶۲۶

نیسان دوگانه ⬅️ ۶۲۴

نیسان دیزل با کولر ۴۰۱⬅️ ۶۶۵

کارون ⬅️ ۸۰۰

کارا تک⬅️ ۵۳۵

کارا دوکابین⬅️ ۵۵۷

کاپرانیو⬅️ ۱٫۰۳۵

کلوت اتو⬅️ (مشکی: ۱٫۶۵۵)

این قیمتها بر اساس لفظ های اعلامی توسط عمده نمایشگاهداران سراسر کشور در گروهها و کانالهای اختصاصی این صنف استخراج شده است و این کانال هیچگونه دخل و تصرفی در آن ندارد.