۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

قیمت روزخودرو

لیست قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا

 

لیست قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار آزاد   جدول ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت خودرو در طول ماه فروردین با نوسانات همراه بوده است. در اوایل ماه، قیمت خودروها به دلیل نوسانات نرخ ارز، روند صعودی پیدا کردند.

قیمت روزخودرو ماتریس خودرو

قیمت روزخودرو ماتریس خودرو

قیمت روزخودرو ماتریس خودرو

 

قیمت روزخودرو ماتریس خودرو

قیمت روزخودرو ماتریس خودرو