۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی خودرو

نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو

نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک

راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو

          👇👇👇     برای ورودبه سامانه نوبت دهی 🔴🔴⭕🔴⭕🔴🔴⭕کلیک کنید   👇👇👇🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

نوبت دهی اینترنتی مراکزشماره گذاری_کارشناسی خودرو

نوبت دهی اینترنتی مراکزشماره گذاری_کارشناسی خودرو🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

🛑🛑🛑راهنمای ثبت نام

حضور متعاملین (خریدار و فروشنده یا نماینده قانونی ایشان) به همراه خودروموردمعامله
– اصل شناسنامه (سجلی هویت ) فروشنده یا خریدار (حسب مورد ) یا کارت ملی متعاملین

-اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا
درصورت مفقودشدن سندمالکیت درج یک نوبت آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار مبنی بر فقدان سند و قبول هر گونه مسئولیت در قبال کشف فساد احتمالی الزامی است.
– اصل کارت شناسایی خودرو
در صورت مفقود شدن کارت شناسایی اخذ تعهد از مالک یا نماینده قانونی وی الزامی است.
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه
-گواهی مفاصا حساب عوارض شهرداری
– مدارک احراز سکونت خریدار در آدرس اعلامی

                            برای نوبت کلیک کنید👇👇👇👇

                            برای نوبت کلیک کنید👇👇👇👇

◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼

-ارائه بیمه نامه شخص ثالث معتبر
– برگ معاینه فنی صادره از مراکز مکانیزه مجاز برای خودروهای شخصی و دولتی که بیش از ۴ سال از زمان تولید و خودروهای عمومی که بیش از یک سال از زمان تولید (بر اساس مدل) سپری شده باشد.
– پرداخت هزینه مصوب بابت هزینه نقل و انتقال خودرو و صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات خودرو..
یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد.

نوبت اینترنتی تعویض پلاک

نوبت اینترنتی تعویض پلاک

🛑🛑🛑مدارک احراز محل سکونت خریدار
– ارائه سند مالکیت منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه به همراه یکی از قبوض آب ، برق یا گاز به تاریخ روز
۲- ارائه سند اجاره نامه منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه (دارای کد رهگیری و هالوگرام ) به همراه یکی از قبوض آب ، برق یا گاز به تاریخ روز
۳- اصل جواز کسب معتبر بنام مالک وسیله نقلیه به همراه یکی از قبوض آب ، برق یا گاز به تاریخ روز
۴- گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان خریدار با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تائید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.
۵- معرفی نامه از اداره محل خدمت خریدار (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مزبور
۶- درصورت ادعای سکونت خریدار در منزل والدین، ارائه سند (ملکی، استیجاری) به نام پدر یا مادر به همراه یکی از قبوض آب ، برق یا گاز به تاریخ روز
۷- ارائه سند واحد مسکونی بنام همسر مالک وسیله نقلیه به همراه یکی از قبوض آب ، برق یا گاز معتبر به تاریخ روز
۸- در صورت عدم ارائه مدارک فوق الذکر بر اساس محل صدور شناسنامه به همراه یکی از قبوض آب ، برق یا گاز به تاریخ روز اقدام می گردد.
۹- دفترچه تامین اجتماعی معتبر مربوط به شهرستان محل اخذ کد پلاک به همراه یکی از قبوض آب ، برق یا گاز به تاریخ روز.
۱۰-تایید شورای محل/ روستا برای ساکنان شهرها و روستاهای مرزی که در زمان جنگ به شهرهای دیگر منتقل شده و دارای محل تولد مغایر با والدین خود می باشند.
۱۱- تایید شورای محل / روستا برای منازل اوقافی و روستایی و همچنین نامه رسمی از ادارات عشایر و امور روستایی سازمان جهاد کشاورزی برای عشایر با نظر مدیر فنی.
۱۲- درخصوص سازمانها ، کارخانجات ، شرکتها ، اساسنامه و بریده روزنامه رسمی که حداکثر دو سال از تاریخ ثبت در روزنامه گذشته باشد و بر اساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس دقیق محل فعالیت اقدام گردد.

۱۳- در رابطه با سازمانها ، کارخانجات ، شرکتها ، که دارای شعبه و یا دفتر در سایر شهرها (به غیر از شهری که شرکت یا کارخانه یا سازمان در آنجا به ثبت رسیده) می باشد، براساس مندرجات اساسنامه و بریده روزنامه رسمی آنها اقدام خواهد شد.
تذکر۱: کارکنان مراکز تعویض پلاک ملزم به دریافت مدارک احراز سکونت به شرح فوق از مالکان می باشند وحق هیچگونه دخل و تصرفی در این خصوص را ندارند.
تذکر ۲: صرف داشتن پلاک آزاد امانی و یا نصبی در سامانه شماره گذاری دلیلی بر احراز محل سکونت منزل مسکونی مالک نمی باشد.
تذکر۳: در صورت حذف فیزیکی قبوض آب و برق و گاز ارائه مدرک تکمیلی با تشخیص مدیر فنی مراکز تعویض پلاک ملاک عمل خواهد بود.

تعویض پلاک اینترنتی ماتریس خودرو

تعویض پلاک اینترنتی ماتریس خودرو

🛑 🛑🛑مراحل نقل و انتقال خودرو
– دریافت قبض ورودی پارکینگ (زمان ورود به مرکز).
– مراجعه به اطلاعات و نوبت دهی و تعیین غرفه مربوطه .
– مراجعه به غرفه تعیین شده و ارائه مدارک لازم و بررسی مدارک متقاضیان توسط کارشناس حقوقی.
– اخذ فرم بازدید فنی خودرو از غرفه تعیین شده.
– بازدید فنی وسیله نقلیه توسط کارشناس مرکز (تأیید اصالت خودرو).
– ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.
– پرداخت هزینه مصوب بابت هزینه نقل و انتقال خودرو و صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات خودرو.
– مراجعه به غرفه مربوطه جهت دریافت تأییدیه نقل و انتقال و سند مالکیت خودرو .
– مراجعه به محل فک جهت فک پلاک خودرو .
– مراجعه به انبار پلاک جهت تحویل پلاک قدیم و اخذ پلاک جدید.
– مراجعه به محل نصب جهت نصب پلاک جدید.
– مراجعه به درب خروج با ارائه قبض ورود به پارکینگ و خروج از مرکز.

نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو

. نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو

نوبت دهی تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو

نوبت دهی  تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو

نوبت دهی تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو

نوبت دهی تعویض پلاک تهران،نوبت دهی تعویض پلاک کاشان ، نوبت دهی تعویض پلاکخراسان رضوی ، نوبت دهی تعویض پلاک اصفهان ، نوبت دهی تعویض پلاکمشهد ، ،نوبت دهی تعویض پلاک ساری ، نوبت دهی  تعویض پلاک گرگان ، نوبت دهی تعویض پلاک شیراز ، نوبت دهی  تعویض پلاک شهریار ، نوبت دهی تعویض پلاک کرج ، نوبت دهی تعویض پلاک اردبیل ، نوبت دهی  تعویض پلاک اهواز ، نوبت دهی  تعویض پلاک تبریز ، نوبت دهی  تعویض پلاک گرگان ، نوبت دهی  تعویض پلاک رشت ، نوبت دهی تعویض پلاک بندرانزلی ، نوبت دهی تعویض پلاک مراغه ، نوبت دهی  تعویض پلاک سمنان ، نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک گرمسار ، نوبت دهی تعویض پلاک سیرجان ، نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک اردبیل ، نوبت دهی تعویض پلاک همدان ، نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک قم ، نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک کرمانشاه ، نوبت دهی تعویض پلاک کردستان ، نوبت دهی  تعویض پلاک بانه   نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک سردشت ، نوبت دهی تعویض پلاک کرمان ، نوبت دهی اینترنتی  پلاک اراک ، نوبت دهی تعویض پلاک ملایر ، نوبت دهی تعویض پلاک کلیه شهرها نوبت دهی تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو نوبت دهی تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو   نوبت دهی  تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو   نوبت دهی  تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو   نوبت دهی تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو نوبت دهی تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو   نوبت دهی تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو   نوبت دهی  تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودروتعویض پلاک اینترنتی ماتریس خودروتعویض پلاک اینترنتی

نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو

نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک+راهنمای ثبت نام+کارشناسی خودرو