۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی اپل

کارشناسی اپل کورسا

گزارش کارشناسی اپل کورسا

کارشناسی اپل کورسا

کارشناسی اپل کورسا

 

گزارش کارشناسی اپل کورسامدل ۱۹۹۴رنگ مشکی کد رهگیری۴۱۱۹۹

تاریخ بازدید ۹۹/۱/۱۴و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

کارشناسی اپل کورسا

کارشناسی اپل کورسا

 

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

سمت چپ خودروکامل رنگ شده میباشد

رکاب چپ و رکاب راست رنگ و بتونه دارد .

سقف خودرو رنگ و کلر میباشد .

لای درب عقب چپ شده میباشد .

از قسمت عقب دارای تصادف میباشد .

 نتیجه تست فنی:

 سیستم  ترمز  ضعیف

فاقد دود و کمپرس در زمان بازدید میباشد.

خلاصی ماهک گیربکس و سفتی کلاچ

 

 سرویسهای مورد نیاز:

سرویس دوره ای

سرویس و شستشوی دریچه گاز

سرویس شمع

میزان فرمان

تعویض لاستیکها

رفع عیوب مشخص شده 

نتیجه تست آپشن:

 آپشن سالم

نتیجه تست رانندگی:

نرمال