۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی کیا

کارشناسی اپیروس

گزارش کارشناسی کیااپیروسمدل ۲۰۰۸کد پیگیری۹۲۹۰۸۹

تاریخ بازدید ۹۸/۰۹/۲۹و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:
گلگیرجلو راست رنگ و آبرنگ میباشد .

ستونها و شاسی ها سالم.

خودرو در قسمت جلو  دارای ضربه بوده ، درب موتور باز وبست وترمیم شده

 ۲۰۱۹۱۲۲۰_۱۵۲۰۰۹

نتیجه تست دیاگ :

 دارای خطای  موقت

دارای خطای دائم

خطای یونیت ECM(موتور)

خطای گیربکس

خطای چراغ چک موتور

سیستم سوخت رسانی fault

سنسورHO2S HEATER

 ۲۰۱۹۱۲۲۰_۱۵۱۹۵۱

سرویسهای مورد نیاز:

بازدید و تعویض دیسک ترمز چرخ های جلو

بازدید و سرویس جلوبندی وسیستم تعلیق*

تون آپ وتنظیم موتور تعویض کلیه سیالات

دسته موتور۲۰۱۹۱۲۲۰_۱۵۲۰۴۶

سرویس گیربکس ورفع خطای Tcm ( روغن ، فیلتر ، ساعت)

رفع عیب خطای موتور

گزارش کارشناسی کیا اپیروس

ماتریس خودرو

ماتریس خودرو