۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی تویوتا

کارشناسی تویوتاهایلوکس

کارشناسی تویوتاهایلوکس کارشناسی تویوتاهایلوکس

گزارش کارشناسی تویوتاهایلوکس

گزارش کارشناسی تویوتاهایلوکس

گزارش کارشناسی تویوتاهایلوکس مدل سال ۲۰۱۶رنگ خاکستری متالیک کد پیگیری۲۰۶۹۸

تاریخ بازدید ۹۸/۶/۲و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

گزارش کارشناسی تویوتاهایلوکس

گزارش کارشناسی تویوتاهایلوکس

گزارش کارشناسی تویوتاهایلوکس

گزارش کارشناسی تویوتاهایلوکس

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

بدنه خودرو فاقدرنگ شدگی میباشد.

شاسی ها و ستونها و سینی عقب سالم.

برخورد جزیی درناحیه گلگیرعقب راست و درب جلوچپ دارد.

کارشناسی خودروتویوتاهایلوکس

کارشناسی خودروتویوتاهایلوکس

نتیجه تست دیاگ :

خطای مانیتور مرکزی( بدلیل تعویض سیستم فابریک ولی اشکالی در کارکرد ایجاد نمیشود)

خطای آپشن ندارد وکلیه ادوات برقی عملکرد نرمال دارد.

 

گزارش کارشناسی تویوتاهایلوکس

گزارش کارشناسی تویوتاهایلوکس

گزارش کارشناسی تویوتاهایلوکس

گزارش کارشناسی تویوتاهایلوکس

سرویسهای مورد نیاز:

سرویس انژکتور ، دریچه گاز ، فیلتربنزین

 میزان فرمان

باتری خودرو درزمان تست ضعیف

کارشناسی خودروتویوتاهایلوکس کارشناسی خودروتویوتاهایلوکس کارشناسی خودروتویوتاهایلوکس