کارشناسی تویوتا

کارشناسی تویوتایاریس

کارشناسی تویوتایاریس کارشناسی تویوتایاریس

کارشناسی خودروتویوتایاریس

کارشناسی خودروتویوتایاریس

گزارش کارشناسی تویوتایاریس مدل سال ۲۰۱۰ کد پیگیری۱۵۰۸۹

تاریخ بازدید ۹۸/۵/۱۰و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

بدنه خودرو دور رنگ شده میباشد.

شاسی ها و سینی عقب سالم.

کارشناسی خودروتویوتایاریس

کارشناسی تویوتایاریس

نتیجه تست دیاگ :

خطای سیستم ایرکاندیشن

خطای سیستم ترمز

سرویسهای مورد نیاز:

سرویس شمع

سرویس انژکتور ، دریچه گاز ، فیلتربنزین

بازدید جلوبندی و میزان فرمان

جرمگیری موتور قبل از سرویس روغن

سرویس و بازدید سیستم ایرکاندیشن

تسمه دینام

تعویض کامل روغن ترمز و هواگیری‌

 

 

 

 

کارشناسی تویوتایاریس کارشناسی تویوتایاریس