کارشناسی لندکروز

کارشناسی لندکروزv8

کارشناسی لندکروزv8

کارشناسی خودرولندکروزv8

کارشناسی لندکروزv8

گزارش کارشناسی تویوتالندکروزv8مدل سال ۲۰۰۶کد پیگیری۶۰۶۰۸۹

تاریخ بازدید ۹۸/۶/۶و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

گلگیر جلوراست رنگ شده میباشد.

گلگیرعقب راست رنگ شده میباشد.

گلگیرعقب چپ رنگ شده میباشد .

لای درب عقب راست و عقب چپ رنگشده میباشد.

کارشناسی خودرولندکروزv8

کارشناسی لندکروز

درب عقب چپ ،گلگیرجلو چپ ، درب موتور رنگ شده میباشد.( تعویض).

درب صندوق قسمت بالا چپ ضربه داشته و موم ترک خورده.

سقف قری دارد.

کارشناسی خودرولندکروزv8

کارشناسی لندکروزv8

نتیجه تست دیاگ :

بدون خطا

کارشناسی خودرولندکروزv8

کارشناسی لندکروز

سرویسهای مورد نیاز:

 سرویس گیربکس (تقه دارد)

سرویس شمع

سرویس انژکتور ، دریچه گاز ، فیلتربنزین

بازدید و سرویس جلوبندی و میزان فرمان

جرمگیری موتور قبل از سرویس روغن

سرویس و بازدید سیستم ایرکاندیشن

تسمه دینام

دسته موتور،دسته گیربکس

رادیاتور تعویض شده (تایوانی)

بازدید اتصالات باک بنزین

تعویض کامل روغن ترمز و هواگیری‌

زیر خودرو پوسیدگی و زنگ زدگی دارد.