کارشناسی پورشه کاینکارشناسی خودرو

کارشناسی پورشه کاین

کارشناسی پورشه کاینکارشناسی خودروپورشه

کارشناسی خودروپورشه کاین مدل ۲۰۱۲شاسی۶۸۷رنگ مشکی

تاریخ بازدید ۹۷/۵/۲۹ واعتباربازدید۷۲ ساعت پاز بازدید میباشد.

قطعات پلاستیکی ،after market,قطعه استوک ، سپرها و رکاب  وآبرنگ وکلر شامل نمیباشد.۲۰۱۸۰۸۲۰_۱۸۲۳۳۲

خودروبا دستگاه تست رنگ دیجیتالی، تست گردیده و فاقد رنگ شدگی میباشد .

سپرهای خودرو رنگ شده میباشد .شاسی و ستونها وسینی سالم میباشد.۲۰۱۸۰۸۲۰_۱۸۳۲۳۵۲۰۱۸۰۸۲۰_۱۸۳۲۴۶۲۰۱۸۰۸۲۰_۱۸۳۲۰۱۲۰۱۸۰۸۲۰_۱۸۲۷۰۲

درب صندوق عقب دارای تصادف و ترمیم با رنگ و کلر میباشد.موم داخلی درب صندوق آسیب دیده است .

نتایج تست دیاگ:(آخرین دیاگ  ۲۶هزار کیلومترقبل)

خطلی دوربین عقب

خطای ترموستات emg

خطای سنسور فشارemg

خطای سیستم ایرکاندیشن (رگولاتور)

خطای fule level sensor

خطای سنسور های پارک دنده عقب

خطای مکانیکال موتور شیشه بالابر درب عقب چپ

خطای پرژکتورهای سپر جلو

خطای راهنمای جلو،راست

خطای مموری صندلی جلو راست۲۰۱۸۰۸۲۰_۱۸۲۸۳۰

سرویسهای مورد نیاز:

برطرف کردن موارد بالا به اضافه موارد زیر

سرویس گیربکسشامل روغن ،فیلتر ،تایمر به همراه بازدید ودرصورت نیاز تعویض منجین گاردن و دسته گیربکس و رفع تقه گیربکس

فیلتر بنزین وسرویس دریچه گاز وانژکتور

سرویس جلوبندی

تاریخ لاستیک۲۰۱۳ و عمق ۳۵درصد باقیمانده

دوربین عقب

موتور شیشه بالابر عقب چپ

ضعیف بودن باتری درزمان استارت زدن