Mazda

کارشناسی مزدا۳نیو

کارشناسی خودرو  مزدا۳نیو  مدل ۱۳۹۰ رنگ سفید

درتست بدنه خودرو  کارشناسی خودرو  مزدا۳ آثار برخورد لبه گلگیرها با لبه کاپوت مشهود بود وهر دو گلگیر جلو خودرو صافکاری شدخ میباشند ولی کاپوت خودرو فاقد هرگونه آسیب بود که در بررسی بیشتر مشخص گردید که کاپوت خودرو تعویض شده از نوع استوک میباشد که مالک خودرو نیز از وجود این مشکل مطلع نبود.

درتست بدنه خودرو  کارشناسی خودرومزدا۳نیو  رنگشدگی سر ستون A  راست مشاهده گردید .

درتست بدنه خودرو  کارشناسی خودرومزدا۳نیو رنگشدگی گلگیر عقب راست مشاهده گردید .

درتست بدنه خودرو  کارشناسی خودرومزدا۳نیو رنگشدگی سپرها ورکاب های خودرو مشاهده گردید.

درتست دیاگ خودرو دارای مشکل درقسمت AFS چراغ میباشد.

کولر خودرو دارای مسکل اساسی میباشد.

گیربکس خودرو دارای مشکل میباشد.

درجمع بندی نهایی خودرو فوق فاقد شرایط لازم م مطمن جهت معامله تشخیص داده شد.

ماتریس خودرو (کارشناس همراه) اولین مرکز تخصصی کارشناسی خودرو  میباشد که خدمات مشاوره ای وآموزشی رابه خریداران ،فروشندگان و مالکین اتومبیل ارایه میدهد.در سال ۱۳۸۳ مهندس مهرآبادی با توجه به تجربه چند ساله خود دربازار خودرور،نیاز خریداران را به کارشناسی خودرو قبل از خریدراری مورد بررسی قرار و سپس با تاسیس ماتریس خودرو بدعت گذاری این حرفه را پایه گذاری نمود .در گذشته این امور به صورت سنتی انجام میشد و به صورتی که خریدار باید افرادی رابا تخصصهای صافکاری،نقاشی ومکانیکی را با خود همراه می نمود ویا از فروشنده درخواست همراهی جهت مراجعه به مراکزخدماتی را میکرد،که دراکثر با مقاومت فروشندگان مواجه می گشت. ما برآن شدیم تا با جمع آوری مجموعه ای از افراد متخصص وآموزش نیروهای زبده وانتقال دانش فنی روز به پرسنل ونیزگذارندان حرفه ای ترین دوره های کارشناسی وبهره گیری ازتجهیزات روز دنیا ،خدمات کاملا کاربردی را دراختیار شما قرار دهیم.

کارشناسان ماتریس خودرو در زمان تماس اولیه شما ،ابتدا اطلاعات خرید شما را دریافت وبلافاصله به شمامشاوره تلفنی می دهند .سپس با حضوردر محل به بررسی دقیق وضعیت بدنه خودرو میپردازند که این امرمستلزم داشتن تجربه بالا،تجهیزات دیجیتالی پیشرفته ودید قوی میباشد وصرفا داشتن تجهیزات دلیل مهارت نمی باشد.اتومبیل سپس مورد بازدید فنی قرار میگیرد وکلیه عیوب احتمالی بررسی وبه صورت رسمی به خریدار وفروشنده گزارش میشود.

کارشناسی خودرومزدا۳نیو کارشناسی مزدا۳نیو کارشناسی مزدا۳نیو کارشناسی مزدا۳نیو کارشناسی مزدا۳نیو کارشناسی مزدا۳نیو

کارشناسی خودرومزدا۳نیو کارشناسی مزدا۳نیو کارشناسی مزدا۳نیو کارشناسی مزدا۳نیو کارشناسی مزدا۳نیو کارشناسی مزدا۳نیو

کارشناسی خودرومزدا۳نیو کارشناسی مزدا۳نیو کارشناسی مزدا۳نیو کارشناسی مزدا۳نیو کارشناسی مزدا۳نیو کارشناسی مزدا۳نیو