۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی تویوتاکمری

کارشناسی تویوتاکمری

کارشناسی خودروتویوتاکمری

 

ماتریس خودرو بنیانگذار سیستم کارشناسی خودرو      

تعیین رنگ شدگی و یا تعویض قسمتهای مختلف بدنه خودروتوسط کارشناس رنگ خودرو و بااستفاده ازدستگاه تست دیجیتالی با بالاترین دقت،تشخیص کوچکترین ضربات وتست رنگ خودرو ، کارشناسی خودرو درمحل(ماتریس خودرو=کارشناس همراه)کارشناسی تویوتاکمری

تست سلامت فنی موتور.تست گیربکس خودرو.تست جلوبندی خودرو ،تست سیستم برق خودروتوسط کارشناس سلامت خودرو(کارشناسی خودرو درمحل) (ماتریس خودرو=کارشناس همراه)کارشناسی سوناتا

تست دیاگ بابهره گیری ازپیشرفته ترین دستگاه های دیاگ با قابلیت عیب یابی کوچکترین عیوب قسمتهای داخلی موتور وگیربکس توسط کارشناس خودرو(کارشناسی خودرو درمحل) (ماتریس خودرو=کارشناس همراه)images (8)

کارشناسی خودرو  کارکرده

تست آپشنال خودرو وبررسی اصلی بودن آپشنال خودرو (ماتریس خودرو=کارشناس همراه)

تست خودرو های صفر کیلومتر وارداتی ازنظر واقعی بودن کیلومتر،تست اصالت آپشن خودرو وتشخیص آپشنهای نصبی وغیرفابریک توسط کارشناس خودرو(کارشناسی خودرو درمحل) (ماتریس خودرو=کارشناس همراه)کارشناسی بنز

کارشناسی خودرو  صفرکیلومتر

تعیین کارکرد واقعی خودرو وصحت کیلومتر خودرو توسط کارشناس خودرو(ماتریس خودرو=کارشناس همراه)

قیمت گذاری ومشاوره خریدخودرودرمحل(ماتریس خودرو=کارشناس همراه)کارشناسی خودروپورشه

توجه داشته باشید که کارشناسی خودرو دارای نرخنامه رسمی بوده و در مورد افرادی که با مبالغ پایین در صدد جلب مشتری میباشند تامل بیشتری داشته باشید ودر ضمن کارشناس خودرو نباید فروشنده اتومبیل باشد. به سابقه افرادوشرکتها توجه نمایید .نکات ایمنی خرید خودرو…(ادامه مطلب)

کارشناسی تویوتاکمری کارشناسی تویوتاکمری کارشناسی تویوتاکمری کارشناسی تویوتاکمری

کارشناسی تویوتاکمری کارشناسی تویوتاکمری کارشناسی تویوتاکمری