lexus

کارشناسی لکسوسGS

کارشناسی لکسوسGS

 

کارشناسی لکسوسGS مدل سال ۲۰۱۱ رنگ سفیدصدفی

هردوسپرخودرولکسوسGS دارای رنگ شدگی میباشد.

گلگیرجلوراست رنگ شده میباشد.

گلگیدجلو چپ رنگشده میباشد.

خودرو درتست دیاگ دارای fault در بخش ترمز ترمز اضطراری و TRC میباشد.

درتست درایو خودرو دارای ضعف درسیستم تعلیق .جلوبندی و فرمان میباشد.

 

 

 

کارشناسی خودرو شامل تست دیجیتالی رنگ خودرو در مقیاس میکرون میباشد.کارشناسی لکسوسGS

 

کارشناسی خودرو شامل تست دیاگ خودرو توسط کارشناس وتست موتور  وتست گیربکس ،سیستم ترمز،ایربگها ،سیستم تعلیق و … میباشد.

 

کارشناسی خودرو شامل تست آپشنال وتشخیص آپشنهای اورجینال از متفرقه نیز میباشد.کارشناسی لکسوسGS

 

کارشناسی خودرو در پایان فرایند بازدید به قیمت گذاری دقیق خودرو منتج میشود.کارشناسی لکسوسGS

 

خدمات کارشناسی خودرو کاملا تخصصی بوده و هر خانواده خودرویی ،میبایست توسط کارشناس خودرو مربوط به همان خودرو انجام پذیرد.به طور مثال کارشناسی خودرولکسوس میبایست توسط کارشناس متخصص خودرو لکسوس صورت بپذیرد تا بتواند با بهره گیری از تجارب تخصصی به جزئی ترین عیوب پی برده وخریدار را آگاه سازد.کارشناسی لکسوسGS