Mazda

کارشناسی مزدا۳نیو

کارشناسی مزدا۳نیو

ارشناسی مزدا۳نیو توسط کارشناسان مجرب وبا بهره گیری ازپیشرفته ترین تجهیزات کارشناسی خودرو حتی درمحل

کارشناسی مزدا۳نیو شامل تست دیجیتالی رنگ خودرو در مقیاس میکرون میباشد.

 

کارشناسی مزدا۳نیوشامل تست دیاگ خودرو توسط کارشناس وتست موتور  وتست گیربکس ،سیستم ترمز،ایربگها ،سیستم تعلیق و … میباشد.

 

کارشناسی خودرو شامل تست آپشنال وتشخیص آپشنهای اورجینال از متفرقه نیز میباشد

 

کارشناسی مزدا۳نیو در پایان فرایند بازدید به قیمت گذاری دقیق خودرو منتج میشود.

 

خدمات کارشناسی خودرو کاملا تخصصی بوده و هر خانواده خودرویی ،میبایست توسط کارشناس خودرو مربوط به همان خودرو انجام پذیرد.به طور مثال کارشناسی خودرو بنز میبایست توسط کارشناس متخصص خودرو بنز صورت بپذیرد تا بتواند با بهره گیری از تجارب تخصصی به جزئی ترین عیوب پی برده وخریدار را آگاه سازد.