۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی مورانو

کارشناسی نیسان مورانودرمحل

کارشناسی نیسان مورانودرمحل

گزارش کارشناسی نیسان مورانومدل ۲۰۱۰رنگسفید شاسی کد پیگیری۸۱۴۰۹۹

تشخیص رنگ مورانودرمحل

تشخیص رنگ مورانودرمحل

تاریخ بازدید ۹۹/۴/۱۸و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

خودروفاقدرنگ شدگی میباشد.

ستونها و شاسی ها و سقف خودرو سالم.

درب عقب چپ صافکاری دارد

گلگیر جلوراست صافکاری دارد.Screenshot_20200708-153336_Gallery

 

درب عقب راست صافکاری دارد

 

 

نتیجه تست دیاگ :

Screenshot_20200708-153401_Gallery

سرویسهای مورد نیاز:

بررسی سیستم هیدرولیک فرمان

میزان فرمان و بازدیدجلوبندی

سرویس روغن گیربکس

بازدید کولرخودرو

سرویس روغن موتور،فیلترهوا،فیلترروغن و جرمگیری موتور

تعویض فیلترکابین

سرویس شمع ،انژکتور،فیلتربنزین

بازدید وسرویس جلوبندی وسیستم تعلیقScreenshot_20200708-153523_Gallery

 کارشناسی نیسان مورانودرمحل