کارشناسی مورانو

کارشناسی نیسان مورانودرمحل

کارشناسی نیسان مورانودرمحل

گزارش کارشناسی نیسان مورانومدل ۲۰۱۰رنگسفید شاسی کد پیگیری۸۱۴۰۹۹

تشخیص رنگ مورانودرمحل

تشخیص رنگ مورانودرمحل

تاریخ بازدید ۹۹/۴/۱۸و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

خودروفاقدرنگ شدگی میباشد.

ستونها و شاسی ها و سقف خودرو سالم.

درب عقب چپ صافکاری دارد

گلگیر جلوراست صافکاری دارد.Screenshot_20200708-153336_Gallery

 

درب عقب راست صافکاری دارد

 

 

نتیجه تست دیاگ :

Screenshot_20200708-153401_Gallery

سرویسهای مورد نیاز:

بررسی سیستم هیدرولیک فرمان

میزان فرمان و بازدیدجلوبندی

سرویس روغن گیربکس

بازدید کولرخودرو

سرویس روغن موتور،فیلترهوا،فیلترروغن و جرمگیری موتور

تعویض فیلترکابین

سرویس شمع ،انژکتور،فیلتربنزین

بازدید وسرویس جلوبندی وسیستم تعلیقScreenshot_20200708-153523_Gallery

 کارشناسی نیسان مورانودرمحل