۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی توسان

کارشناسی هیونداتوسان۲۰۱۶

گزارش کارشناسی هیونداتوسان مدل ۲۰۱۶رنگ سفید شاسی ۳۲۲۰کد پیگیری۳۲۰۹۹

کارشناسی هیونداتوسان۲۰۱۶

کارشناسی هیونداتوسان۲۰۱۶

تاریخ بازدید ۹۹/۲/۳۰و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

خودروفاقدرنگ شدگی میباشد.

ستونها و شاسی ها و سقف خودرو سالم.

 Screenshot_20200519-193003_Gallery

نتیجه تست دیاگ :
Screenshot_20200519-193038_GalleryScreenshot_20200519-193054_Gallery


 

سرویسهای مورد نیاز:

رفع خطاهای سیسمتی

رفع عیب ترمزدستی برقیEBP

سرویس روغن گیربکس

سرویس روغن موتور،فیلترهوا،فیلترروغن

تعویض فیلترکابین

سرویس شمع ،انژکتور،فیلتربنزین

بازدید جلوبندی و جابجایی تایرها