کارشناسی لندکروز

گزارش بازدید لندکروزر

گزارش بازدید لندکروزر رنگ مشکی مدل ۲۰۱۳ کد پیگیری۹۸۲۱۶

تاریخ بازدید ۹۸/۲/۱۶ساعت ۱۳:۰۰انجام و اعتبار بازدید۴۸ ساعت بعدازبازدید میباشد.

 

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،رنگ کامل کارخانه ،سپر،رکاب،رادیاتور، سینی زیر،آینه های بیرونی،قطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ با استفاده از دستگاه تست رنگ دیجیتال انجام ونتیجه به شرح زیر میباشد:

بدنه فاقدرنگ شدگی میباشد .

شاسی عقب وجلو سالم میباشد.

تست دیاگ‌موتور: سالم

گیربکس: سالم

ایربگ: سالم

سیستم ترمز : خطا( بازدید لازم تست )