۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی جنسیس

گزارش بازدید هیونداجنسیس ۲۰۱۱

 گزارش بازدید هیونداجنسیس ۲۰۱۱

گزارش بازدید هیونداجنسیس ۲۰۱۱

تاریخ بازدید۹۷/۲/۷ و اعتبار بازدید دو روز میباشد.

کارشناسی هیونداجنسیس کوپه رنگ سبزمدل سال۲۰۱۱کد پیگیری۷۲۷۹

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد .

سپر عقب و جلو خودرو رنگ شده میباشد.

 رکاب راست رنگ شده میباشد.

گلگیر جلو راست ترمیم

گلگیرعقب راست ترمیم

گلگیر عقب چپ ترمیم

نتیجه تست دیاگ:

موتور: سالم(تست اول خطای cranshaft که پس از پاک شدن خطا ، در تست دوم تکرار نشد)کارشناسی جنسیس

گیربکس: سالم

ایربگ : سالم

سیستم صوتی: سالم

ایرکاندیشن : سالم