کارشناسی تویوتا

گزارش تست کارشناسی پرادو

گزارش تست کارشناسی پرادو

گزارش کارشناسی پرادو

گزارش بازدید تویوتا پرادو مدل ۲۰۱۲ رنگ سفید

تاریخ بازدید ۹۷/۶/۱۴ اعتبار بازدید ۷۲ ساعت پس ازبازدید میباشد.

تست رنگ خودروبااستفاده از دستگاه تست رنگ دیجیتال انجام و نتیجه به شرح زیر میباشد:

گلگیر جلو راست،سر گلگیر زیر چراغ ترمیم رنگ دارد در ابعاد ۳cm×۷cm

گزارش تست کارشناسی پرادو

گزارش تست کارشناسی پرادو

سپر عقب و جلو رنگ شدگی دارد.

گلگیرعقب راست  درقسمت هلالی گلگیر ترمیم و لیسه گیری دارد .

درب صندوق قری دارد.

 

نتیجه تست دیاگ :

سابقه آخرین دیاگ ۳۵۰۰ کیلومتر قبل

گزارش تست کارشناسی پرادو

گزارش تست کارشناسی پرادو

خطاهای موقت ۷ مورد وخطای حاضر ۱ مورد یونیت ترمز و ABS:

موتور : OK

گیربکس : OK

سیستم برق و ایموبلایزر: OK

تست آپشنال : OK

تست درایو : نرمال

تست کمک گیربکس : عملکرد سالم اما با تاخیر و تقه ریز

گزارش تست کارشناسی پرادو

گزارش تست کارشناسی پرادو

سرویسهای مورد نیاز:

سرویس شمع ، انژکتور ، دریچه گاز

تعویض کامل روغن ترمز

سرویس روغن گیربکس (روغن ، توربین، تایمر)

بازدید دسته گیربکس

میزان فرمان

تسمه کولر