کارشناسی اسپورتیج

گزارش کارشناسی اسپورتیج‌

گزارش کارشناسی اسپورتیج‌ گزارش کارشناسی اسپورتیج‌

گزارش کارشناسی اسپورتیج‌

گزارش کارشناسی اسپورتیج‌

گزارش کارشناسی خودروکیااسپورتیج مدل سال۲۰۱۴رنگ سفید

تاریخ بازدید ۹۷/۹/۳۰ اعتبار بازدید دوروز پس از بازدید میباشد.کد رهگیری۳۹۷۹

تست رنگ با استفاده از دستگاه تست رنگ دیجیتال انجام و نتیجه به شرح زیر میباشد :

خودروفاقد رنگ شدگی میباشد .

سپر ها رنگ شده میباشند .

تست دیاگ انجام‌ ونتیجه به شرح زیر میباشد:

تست دیاگ موتور : نرمال

گیربکس : نرمال

ایربگ‌: نرمال

قفل دیفرانسیل : خطا

ترمز: نرمال (تست درایو ترمز ضعیف و نیاز به بررسی لنتها میباشد.)

آپشنال : نرمال

 

سرویسهای مورد نیاز: 

سرویس گیربکس

سرویس روغن‌ موتور و فیلتر ها به همراه جرمگیری موتور

بازدید سیستم تعلیق

 

 

۱_نتیجه کارشناسی خودروفقط تا دوروزپس از بازدید معتبر میباشد.
۲_این مرکزدرقبال اتاق تعویضی و قطعات تعویضی استوک هیچگونه مسئولیتی ندارد.
۳_درصورت تشخیص نادرست از طرف این مرکز،ده درصد خسارت وارده به زیان دیده پرداخت میگردد.
۴_آینه تعویضی یارنگ شده ،سپرها،رکاب،بال عقب،قطعات نصب شده خارج کارخانه،آبرنگ،کلر ولیسه گیری شامل بازدید نمیباشد.