۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

Mitsubishiکارشناسی اوتلندر

گزارش کارشناسی اوتلندر

 گزارش کارشناسی اوتلندر

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندر مدل ۲۰۱۷  کد پیگیری۶۲۰۶۸۹

تاریخ بازدید ۹۸/۰۶/۲۶و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

گزارش کارشناسی اوتلندر

گزارش کارشناسی اوتلندر


خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد .

سپرها فاقدرنگ شدگی میباشد.

ستونها و شاسی ها سالم.

نتیجه تست دیاگ :

 فاقد خطا

کارکرد کیلومتر در زمان بازددید ۲۸ هزار کیلومتر میباشد.

گزارش کارشناسی اوتلندر

گزارش کارشناسی اوتلندر۹

سرویسهای مورد نیاز:

 ندارد

گزارش کارشناسی اوتلندر

گزارش کارشناسی اوتلندر