۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی اپتیماکارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی اپتیما

گزارش کارشناسی اپتیما

اپتیما ۲۰۱۲ رنگ مشکی

اعتبار بازدید فقط۴۸ ساعت پس از بازدید.زمان بازدید ۹۶/۷/۲۹

گلگیر جلو راست تعویض.درب جلو راست صافکاری.گلگیرفقب راست صافکاری.گلگیر عقب چپ صافکاری .درب جلو چپ صافکاری.سپرجلو رنگ شدگی دارد.

سنسورسرعت چرخ جلو راست معیوب

سنسورسرعت چرخ جلو چپ معیوب

سرویس کامل گیربکس

تون آپ

عملکرد سقف با مشکل و دارای عیب مکانیکال

جرمگیری موتور

جلوبندی نیاز به بازدید دارد.

تسمه دینام

دسته موتور