کارشناسی بنز

گزارش کارشناسی بنز

گزارش کارشناسی بنز

گزارش کارشناسی بنز

گزارش کارشناسی بنز

تاریخ بازدید۹۷/۱۲/۱۰  و اعتبار بازدید دو روز میباشد.

کارشناسی بنز c200 مدل سال ۲۰۱۳ رنگ سفید شاسی ۷۰۸۰ کد پیگیری۰۱۲۱۷۹

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

گزارش کارشناسی بنز

گزارش کارشناسی بنز

نتیجه تست رنگ بااستفاده از دستگاه دیجیتال با دقت میکرون:

سپر جلورنگ شده  میباشد.

سپر عقب رنگ شده میباشد.

گلگیرعقب چپ رنگ شده میباشد.

سینی عقب و شاسی سالم .

نتیجه تست دیاگ:

کارشناسی بنز

کارشناسی بنز

موتور : خطا( سابقه ) تست فعلی نرمال

گیربکس:نرمال

کارشناسی بنز

کارشناسی بنز

کارشناسی بنز

سیستم esp:خطا( سابقه) تست فعلی نرمال

سیستم ایرکاندیشن : نرمال

سیستم صوتی : نرمال

کارشناسی بنز

کارشناسی بنز

تست آپشنال :نرمال

تست آیتم به آیتم آپشن: نرمال

سیستم برق:نرمال

کارشناسی بنز

کارشناسی بنز

سرویسهای مورد نیاز:

فیلتر بنزین

سرویس روغن کامل و فیلترها

فیلتر کابین

دیسک های چرخ های جلو

سرویس روغن گیربکس

میزان فرمان

تست درایو: نرمال