کارشناسی بنزکارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی بنز

 

 

تاریخ بازدید۹۷/۱۲/۰۶  و اعتبار بازدید دو روز میباشد.

گزارش کارشناسی بنز

گزارش کارشناسی بنز

کارشناسی بنز E200 مدل سال ۲۰۱۴رنگ سفید شاسی  کد پیگیری۶۰۲۱۷۹

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد .

سپرهای خودرو تعویض گردیده و رنگ شده میباشد.

سقف خودروفلزی میباشد و دارای کاور پلاستیکی بوده که امکان تایید دقیق و بازدید کامل مقدور نبوده است .

 

نتیجه تست دیاگ:

موتور: نرمال

گیربکس: نرمال

آپشنال: خطای آینه بیرونی چپ

خطای درب ها: (سابقه)

خطای سیستم صوتی:(سابقه)

تایرهای خودروتعویض شده با نمونه غیرفابریک

گزارش کارشناسی بنز

گزارش کارشناسی بنز

کارشناسی بنز

کارشناسی بنز

کارشناسی بنز

کارشناسی بنز

کارشناسی بنز

کارشناسی بنز

سرویسهای موردنیاز:

سرویس شمع

فیلتربنزین

فیلترکابین

بازدید دیسک چرخهای جلو