کارشناسی بنزC

گزارش کارشناسی بنزc200

گزارش کارشناسی بنزc200 قهوه ای مدل ۲۰۱۳

اعتبار گزارش کارشناسی از زمان بازدید ۴۸ساعت میباشد.

تاریخ بازدید ۹۶/۳/۲۳DSC_3135

DSC_3139DSC_3138بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد.

سپر عقب رنگ شدگی دارد.

درب جلو راست وعقب راست تصادف دارد.

تست دیاگ موتور نرمال.

تست دیاگ گیربکس نرمال.

تست یونیت های کامپیوتری، ایربگها، سیستم ایرکاندیشن نرمال.

تست درایو انجام نشد.تست جلوبندی توسط خریدار انجام میشود.

آپشن خودرو تست وکاملا سالم میباشد.

موتور جرم دارد.

سرویس مورد نیاز، سرویس ۶۰ هزار کیلومتر مرسدس طبق کاتالوگ سرویس های دوره ای

کیلومتر خودرو با دستگاه منطبق نمیباشد.

لاستیکهای جلو خودرو تعویض شده است.