کارشناسی بنزC

گزارش کارشناسی بنزc200

گزارش کارشناسی بنزc200

اعتبار برگه کارشناسی ۴۸ ساعت پس از بازدید میباشد.

قطعات استوک تعویض وسپرها ورکاب ها شامل تست رنگ شدگی نمیباشد.

بازدید مورخه جمعه ۹۶/۳/۵ ساعت ۱۸:۳۰٫

بنز c200 مشکی مدل سال ۲۰۱۰٫

بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی وتصادف.

شاسی خودرو سالم است.


DSC_2959تست دیاگ انجام گردید. نتیجه تست دیاگ نرمال میباشد.

تست دیاگ موتور نرمال.تست دیاگ گیربکس نرمال. تست سیستم برق نرمال. تست ایرکاندیشن نرمال.

تست رانندگی نرمال.

سرویسهای مورد نیاز

بازدید سیستم تعلیق وجلوبندی.

بازدید تسمه.

بازدید روغن گیربکس.

 

 

 

 

DSC_2960