۰۲۱-۶۶۳۸۹۴۵6(10خط ویژه)

کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱-۶۶۳۸۹۴۵۶تماس باما

BMWکارشناسی ب ام و

گزارش کارشناسی ب ام و۳۲۰i

گزارش کارشناسی ب ام و۳۲۰i

مدل ۲۰۱۳رنگ مشکی شاسی۲۰ کد پیگیری۳۱۲۰۹۹Screenshot_20200502-164745_Video Player

تاریخ بازدید ۹۹/۲/۹و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.Screenshot_20200502-164817_Video Player

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

خودروفاقد رنگ شدگی میباشد.

ستونها و شاسی ها و سقف خودرو سالم.

 

نتیجه تست دیاگ :

 نرمال فاقد خطا

سرویسهای مورد نیاز:

تعویض لاستیکها

 

 

 

 

گزارش کارشناسی ب ام و۳۲۰i