۰۲۱-۶۶۳۸۹۴۵6(10خط ویژه)

کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱-۶۶۳۸۹۴۵۶تماس باما

کارشناسی ب ام و

گزارش کارشناسی ب ام و۴۲۸رنگ آبی مدل۲۰۱۷


گزارش کارشناسی ب ام و۴۲۸رنگ آبی مدل۲۰۱۷


 تشخیص رنگ بادستگاه ودیاگ تخصصیScreenshot 20210317 135310 WhatsApp « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی ب ام و۴۲۸رنگ آبی مدل۲۰۱۷

گزارش کارشناسی ب ام و۴۲۸مدل۲۰۱۷ رنگ آبی شاسی ۷۴۳۳ کد پیگیری۴۲۲۱۹۹


Screenshot 20210317 135321 WhatsApp « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی ب ام و۴۲۸رنگ آبی مدل۲۰۱۷تاریخ بازدید ۹۹/۱۲/۲۴و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.واین مرکز هیچ تعهدی بابت اتاق تعویض وقطعه استوک تعویض ندارد . درصورت بروزخسارت ۲۰ درصد خسارت پرداخت میشود. 

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

 خودروفاقدرنگ شدگی میباشد.

 شاسی و سقف و ستونها سالم

 

تست فنی و دیاگ‌ به درخواست خریدار انجام نشد.