۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی تویوتا

گزارش کارشناسی تویوتاآریون

گزارش کارشناسی تویوتاآریون

گزارش کارشناسی تویوتاآریون مدل ۲۰۱۱رنگ سفید کد رهگیری۱۱۲۱۸۹شاسی۰۹۸۴Screenshot_20200301-190622_Gallery

تاریخ بازدید ۹۸/۱۲/۱۱و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

خودرو فاقدرنگ شدگی وتصادف میباشد.

ستونها و شاسی ها سالم.Screenshot_20200301-190638_Gallery

 نتیجه تست دیاگ :

 کلیه یونیتهافاقدخطا میباشد.

 سرویسهای مورد نیاز:

سرویس دوره ای

سرویس و شستشوی دریچه گاز

سرویس شمع

میزان فرمان

نتیجه تست آپشن:

تست دیاگ آپشن سالم

نتیجه تست رانندگی:

نرمال