۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی تویوتاکارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی تویوتاپریوس

گزارش کارشناسی تویوتاپریوس

گزارش کارشناسی تویوتاپریوس مدل ۲۰۱۷ رنگ نوک مدادی شاسی ۶۷۸۴ کد رهگیری۳۱۰۱۸۹

تاریخ بازدید ۹۸/۱۰/۱۳و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

درب جلوراست رنگ شدگی دارد.

گلگیرعقب راست رنگ شدگی دارد .

درب عقب راست رنگ شدگی دارد

سپر باز وبست شده و چراغ جلو راست شکستگی دارد.

ستونها و شاسی ها سالم.

 
نتیجه تست دیاگ :

 سالم و بدون خطا

فاقد خطای سیستم

سرویسهای مورد نیاز:

سرویس دوره ای طبق دفترچه گارانتی

 

نتیجه تست آپشن:

تمامی آپشنال خودرو سالم

نتیجه تست رانندگی:

سالم و فاقد عیب