کارشناسی تویوتاکارشناسی خودرو

گزارش کارشناسی تویوتاپریوس

گزارش کارشناسی تویوتاپریوس

گزارش کارشناسی تویوتاپریوس مدل ۲۰۱۷ رنگ نوک مدادی شاسی ۶۷۸۴ کد رهگیری۳۱۰۱۸۹

تاریخ بازدید ۹۸/۱۰/۱۳و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

درب جلوراست رنگ شدگی دارد.

گلگیرعقب راست رنگ شدگی دارد .

درب عقب راست رنگ شدگی دارد

سپر باز وبست شده و چراغ جلو راست شکستگی دارد.

ستونها و شاسی ها سالم.

 
نتیجه تست دیاگ :

 سالم و بدون خطا

فاقد خطای سیستم

سرویسهای مورد نیاز:

سرویس دوره ای طبق دفترچه گارانتی

 

نتیجه تست آپشن:

تمامی آپشنال خودرو سالم

نتیجه تست رانندگی:

سالم و فاقد عیب