کارشناسی خودروکارشناسی سراتو

گزارش کارشناسی سراتو

گزارش کارشناسی سراتو

گزارش کارشناسی سراتو

گزارش کارشناسی سراتو

تاریخ بازدید ۹۷/۱۱/۳۰واعتبار بازدید دو روز میباشد.شاسی   ۵۱۶۱۸۸۳

تست رنگ با استفاده از دستگاه تست رنگ دیجیتال انجام و نتیجه به شرح زیر میباشد:

بدنه خودرو بدون رنگ و تصادف میباشد.

درب جلوراست و درب عقب راست دارای صافکاری بدون رنگ میباشد.

گزارش کارشناسی سراتو

گزارش کارشناسی سراتو

درب صندوق عقب خوردگی جزئی میباشد.

چراغ جلو راست ترک خوردگی دارد.

گزارش کارشناسی سراتو

گزارش کارشناسی سراتو

نتیجه تست دیاگ به شرح زیر میباشد:

موتور: نرمال

گیربکس: نرمال

سیستم ترمز: نرمال

سیستم ایرکاندیشن: نرمال

سیستم صوتی: نرمال

ایربگ : نرمال

وضعیت تایرها: نرمال

گزارش کارشناسی سراتو

گزارش کارشناسی سراتو

گزارش کارشناسی سراتو

گزارش کارشناسی سراتو

 نتیجه تست رانندگی: نرمال

 

《《《《ارزش روز خودرو با توجه به معاملات انجام شده در سه روز گذشته و میانگین قیمتها در بازه قیمتی  ۱۷۱ میلیون تومان   تا   ۱۷۴ میلیون تومان     میباشد.》》》》》