۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی لندکروز

گزارش کارشناسی لندکروزرسفید

  گزارش بازدیدلندکروز۲۰۱۹۰۴۰۹_۱۸۱۳۰۲تاریخ بازدید۹۸/۰۱/۲۰  و اعتبار بازدید دو روز میباشد.لندکروزمدل  ۲۰۰۸رنگ سفید.کیلومتر پنل خودرو در زمان بازدید۸۷ هزارکیلومترمیباشدکدپیگیری ۰۲۱۰۸۹گزارش کارشناسی لندکروزرس

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،رنگ کامل کارخانه ،سپر،رکاب،رادیاتور، سینی زیر،آینه های بیرونی،قطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.گزارش کارشناسی لندکروزر

نتیجه تست رنگ بااستفاده از دستگاه دیجیتال با دقت میکرون:

درب موتور استوگ تعویض است واثر ضربه در گوشه گلگیرها مشهور است.

گلگیر عقب راست صافکاری بیرنگ و لکه گیری.گزارش کارشناسی لندکروزر

سپرعقب و سپر جلو رنگ شده میباشد.

ورب عقب راست درقسمت هلالی ترمیم و لیسه گیری شده میباشد .

 گزارش کارشناسی لندکروزرگزارش کارشناسی لندکروزر

نتیجه تست دیاگ:

خطای موتور

خطای انجین

کیلومتر مورد تایید نمیباشد.

هزینه بازدید :   ۸۰۰ هزارتومان 

تخفیف   :         ۲۰۰‌هزارتومان

هزینه نهایی :    ۶۰۰ هزارتومان