کارشناسی لکسوس

گزارش کارشناسی لکسوس

گزارش کارشناسی لکسوس

تست کارشناسی خودرولکسوسrx350  مدل ۲۰۱۰کد پیگیری۲۱۱۷۹

تاریخ بازدیدمورخه ۹۷/۱۰/۲میباشد و اعتبار بازدید دو روز از تاریخ بازدید است.

قطعات استوک تعویضی ،تعویض اتاق ، گریسی، آبرنگ،کلر، سینی ،آینه،رادیاتور شامل بازدید رنگ شدگی نمیباشد.

تست رنگ با دستگاه تست رنگ دیجیتال انجام و نتیجه به شرح زیر میباشد :

گلگیر جلو چپ رنگ شده میباشد .

شاسی عقب و جلو سالم است .

درب جلو چپ صافکاری دارد .

درب موتور لیسه گیری دارد .

 

تست دیاگ :نرمال

گزارش کارشناسی لکسوس

گزارش کارشناسی لکسوس

گزارش کارشناسی لکسوس

گزارش کارشناسی لکسوس

دود آبی و سفید و کمپرس مشاهده نشد .

سرویسهای لازم :

جلوبندی

سرویس روغن موتور و فیلتر بنزین

سرویس گیربکس

بازدید کمک فنر

تسمه کولر ودینام