۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی لکسوس

گزارش کارشناسی لکسوسes250

گزارش کارشناسی لکسوسes250

گزارش کارشناسی لکسوسes250رنگ سفیدصدفی مدل ۲۰۱۵ شاسی کد رهگیری۱۵۵۶

کارشناسی لکسوسes250

کارشناسی لکسوسes250

 

تاریخ بازدید ۹۸/۰۴/۸و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

سپرعقب رنگ شده میباشد .

سپر جلو رنگ شده میباشد. رکاب راست رنگ شدگی دارد.

درب عقب راست ترمیم و صافکاری دارد دارد

شاسی ها سالم

کارشناسی لکسوسes250

کارشناسی لکسوسes250


نتیجه تست دیاگ :

 سالم و بدون خطا

فاقد خطای سیستم

کارشناسی لکسوسes250

کارشناسی لکسوسes250

سرویسهای مورد نیاز:

سرویس دوره ای تون آپ

سرویس روغن موتور ،فیلترهوا ،فیلتربنزین

سرویس روغن گیربکس

میزان فرمان و بازدید سیستم تعلیق و جلوبندی

نتیجه تست آپشن:

تمامی آپشنال خودرو سالم

نتیجه تست رانندگی:

نرمال