کارشناسی لکسوس

گزارش کارشناسی لکسوسes250

گزارش کارشناسی لکسوسes250

گزارش کارشناسی لکسوسes250رنگ سفیدصدفی مدل ۲۰۱۵ شاسی کد رهگیری۱۵۵۶

کارشناسی لکسوسes250

کارشناسی لکسوسes250

 

تاریخ بازدید ۹۸/۰۴/۸و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

سپرعقب رنگ شده میباشد .

سپر جلو رنگ شده میباشد. رکاب راست رنگ شدگی دارد.

درب عقب راست ترمیم و صافکاری دارد دارد

شاسی ها سالم

کارشناسی لکسوسes250

کارشناسی لکسوسes250


نتیجه تست دیاگ :

 سالم و بدون خطا

فاقد خطای سیستم

کارشناسی لکسوسes250

کارشناسی لکسوسes250

سرویسهای مورد نیاز:

سرویس دوره ای تون آپ

سرویس روغن موتور ،فیلترهوا ،فیلتربنزین

سرویس روغن گیربکس

میزان فرمان و بازدید سیستم تعلیق و جلوبندی

نتیجه تست آپشن:

تمامی آپشنال خودرو سالم

نتیجه تست رانندگی:

نرمال