کارشناسی لکسوس

گزارش کارشناسی لکسوسnxتوربومدل۲۰۱۷

گزارش کارشناسی لکسوسnxتوربومدل۲۰۱۷

گزارش کارشناسی لکسوسnxتوربومدل۲۰۱۷

گزارش کارشناسی لکسوسnxتوربومدل۲۰۱۷

تشخیص رنگ بادستگاه ودیاگ تخصصی

گزارش کارشناسی لکسوسnxتوربومدل۲۰۱۷  رنگ مشکی شاسی ۲۱۹۰۹کد پیگیری۱۹۰۹۹

تاریخ بازدید ۹۹/۹/۱و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

 خودروفاقدرنگ شدگی میباشد.

 شاسی و سقف و ستونها سالم.

 

 

کیلومتر خودرو در زمان تست۲۱۷۳۳ کیلومتر
Screenshot_20201121-151039_GalleryScreenshot_20201121-152148_Gallery

نتیجه تست دیاگ :

تمامی یونیتها سالم ،وخطاها موقت و بی اثر میباشند.Screenshot_20201121-152241_GalleryScreenshot_20201121-152226_GalleryScreenshot_20201121-152211_Galleryسرویسهای مورد نیاز:

نداردScreenshot_20201121-151145_GalleryScreenshot_20201121-151201_Gallery

تست آپشنال:

رادارنقطه کور: ok

هداپ:ok

راداربین خطوط:ok

رادارتصادف جلو:ok

رینگ چرخ ها: ok

چراغهاچپ وراست: ok

مموری صندلی، اینه تاشوبرقی، صندلی برقی:ok

پدال شیفتر: ok

سقف: ok

سنسور۳۶۰:ok

دوربین۳۶۰:ok

درب صندوق برقی:ok

گرمکن و سردکن صندلیهای جلو:ok

هدآپ:ok

سیستم صوتی: مارک لوینسون

نوربال اتوماتیک:ok

اتوهلد:ok

Screenshot_20201121-151010_Gallery

 

 

 

 

گزارش کارشناسی لکسوسnxتوربومدل۲۰۱۷ گزارش کارشناسی لکسوسnxتوربومدل۲۰۱۷