۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی میتسوبیشی اوتلندر

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرمدل۲۰۱۷

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرمدل۲۰۱۷ تشخیص رنگ بادستگاه ودیاگ تخصصی

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندر رنگ سفید کد پیگیری۹۱۱۹۹Screenshot 20210128 085616 Video Player « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرمدل۲۰۱۷


تاریخ بازدید ۹۹/۱۱/۹و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

 درب عقب راست دارای رنگ شدگی میباشد.

درب جلووگلگیرجلوراست تعویضی و رنگ شده میباشد.

سپرعقب رنگ شده میباشد.Screenshot 20210128 085355 Video Player « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرمدل۲۰۱۷

 

 

کیلومتر خودرو در زمان تست۴۷۲۸۰ کیلومتر میباشد

نتیجه تست دیاگ :Screenshot 20210128 085311 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرمدل۲۰۱۷فاقد خطای سیستمی

سرویسهای مورد نیاز:

میزان فرمان و تنظیم غربیلک فرمان

بررسی و رفع ایراد رادار تصادف

تست آپشنال:

سانروف: ok

کروزکنترل:ok

سیستم ok:4wd

ترمزدستی برقی:ok

رادارتصادف جلو: fault

اتوهلد:ok

دوربین۳۶۰: ok

سنسور۳۶۰: ok

اینه برقی، صندلی برقی:ok

پدال شیفتر: ok

سیستم صوتی: ok

ایرکاندیشن:ok

دوربین۳۶۰:ok

درب صندوق برقی:ok

گرمکن صندلی:ok