کارشناسی میتسوبیشی اوتلندر

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرمدل۲۰۱۷

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرمدل۲۰۱۷ تشخیص رنگ بادستگاه ودیاگ تخصصی

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندر رنگ سفید کد پیگیری۹۱۱۹۹


تاریخ بازدید ۹۹/۱۱/۹و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

 درب عقب راست دارای رنگ شدگی میباشد.

درب جلووگلگیرجلوراست تعویضی و رنگ شده میباشد.

سپرعقب رنگ شده میباشد.

 

 

کیلومتر خودرو در زمان تست۴۷۲۸۰ کیلومتر میباشد

نتیجه تست دیاگ :فاقد خطای سیستمی

سرویسهای مورد نیاز:

میزان فرمان و تنظیم غربیلک فرمان

بررسی و رفع ایراد رادار تصادف

تست آپشنال:

سانروف: ok

کروزکنترل:ok

سیستم ok:4wd

ترمزدستی برقی:ok

رادارتصادف جلو: fault

اتوهلد:ok

دوربین۳۶۰: ok

سنسور۳۶۰: ok

اینه برقی، صندلی برقی:ok

پدال شیفتر: ok

سیستم صوتی: ok

ایرکاندیشن:ok

دوربین۳۶۰:ok

درب صندوق برقی:ok

گرمکن صندلی:ok