کارشناسی میتسوبیشی اوتلندر

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرهیبرید

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرمدل۲۰۱۷ تشخیص رنگ بادستگاه ودیاگ تخصصی

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندر رنگ سفیدشاسی۰۶۶۷ کد پیگیری۵۲۱۱۹۹


تاریخ بازدید ۹۹/۱۱/۲۵و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

 خودروفاقدرنگ شدگی میباشد.

شاسی عقب وجلوسالم میباشد.


گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرهیبرید

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرهیبرید

 

نتیجه تست دیاگ :

فاقد خطای سیستمی

سرویسهای مورد نیاز:

بررسی آپشن اتوهلد

تست آپشنال:

سانروف: ok

کروزکنترل:ok

سیستم ok:4wd

ترمزدستی برقی:ok

رادارتصادف جلو: ok

سنسور۳۶۰: ok

اینه برقی، صندلی برقی:ok

پدال شیفتر: ok

سیستم صوتی: ok

ایرکاندیشن:ok

دوربین۳۶۰:ok

درب صندوق برقی:ok

گرمکن صندلی:ok

 

 

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرهیبرید