۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی میتسوبیشی اوتلندر

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرهیبرید

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرمدل۲۰۱۷ تشخیص رنگ بادستگاه ودیاگ تخصصی

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندر رنگ سفیدشاسی۰۶۶۷ کد پیگیری۵۲۱۱۹۹Screenshot 20210215 115923 WhatsApp « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرهیبرید


تاریخ بازدید ۹۹/۱۱/۲۵و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

 خودروفاقدرنگ شدگی میباشد.

شاسی عقب وجلوسالم میباشد.


گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرهیبرید

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرهیبرید

 

نتیجه تست دیاگ :Screenshot 20210215 120017 WhatsApp « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرهیبریدScreenshot 20210215 120002 WhatsApp « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرهیبریدScreenshot 20210215 120044 WhatsApp « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرهیبرید20210215 120247 « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرهیبرید

فاقد خطای سیستمی

Screenshot 20210215 120107 WhatsApp « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرهیبرید

سرویسهای مورد نیاز:

بررسی آپشن اتوهلد

تست آپشنال:

سانروف: ok

کروزکنترل:ok

سیستم ok:4wd

ترمزدستی برقی:ok

رادارتصادف جلو: ok

سنسور۳۶۰: ok

اینه برقی، صندلی برقی:ok

پدال شیفتر: ok

سیستم صوتی: ok

ایرکاندیشن:ok

دوربین۳۶۰:ok

درب صندوق برقی:ok

گرمکن صندلی:ok

 

 

گزارش کارشناسی میتسوبیشی اوتلندرهیبرید