۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی ماکسیما

گزارش کارشناسی نیسان ماکسیما

گزارش کارشناسی نیسان ماکسیماScreenshot_20200317-093315_Gallery

گزارش کارشناسی نیسان ماکسیمامدل ۱۳۸۵رنگ سفید کد رهگیری۶۲۲۱۸۹

تاریخ بازدید ۹۸/۱۲/۲۶و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.Screenshot_20200317-093247_Gallery

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

خودروکامل رنگ شده میباشد.

ستون عقب راست رنگ و بتونه دارد .

سقف خودرو رنگ و کلر میباشد .

لای درب عقب راست شده میباشد .

از قسمت عقب دارای تصادف میباشد .

 نتیجه تست دیاگ :

 یونیت ترمز و گیربکس دارای خطا میباشد.

فاقد دود و کمپرس در زمان بازدید میباشد.Screenshot_20200317-093332_Gallery

 سرویسهای مورد نیاز:

سرویس دوره ای

سرویس و شستشوی دریچه گاز

سرویس شمع

میزان فرمان

تعویض لاستیکها

رفع عیوب مشخص شده در تست دیاگScreenshot_20200317-093346_Gallery

نتیجه تست آپشن:

تست دیاگ آپشن سالم

نتیجه تست رانندگی:

نرمال