۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی مورانو

گزارش کارشناسی نیسان مورانو۲۰۱۲


کارشناسی نیسان مورانودرمحل

گزارش کارشناسی نیسان مورانومدل ۲۰۱۲رنگ سفید شاسی کد پیگیری۹۲۱۱۹۹

Screenshot 20210217 160043 Bama « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی نیسان مورانو۲۰۱۲تاریخ بازدید ۹۹/۱۱/۲۹و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.


تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

درب موتورخودرو دارای رنگ شدگی میباشد.

ستونها و شاسی ها و سقف خودرو سالم.

درب عقب چپ رنگ شدگی دارد

Screenshot 20210217 160116 Bama « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی نیسان مورانو۲۰۱۲

 

 

 

نتیجه تست دیاگ :

Screenshot 20210217 155718 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی نیسان مورانو۲۰۱۲Screenshot 20210217 155635 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی نیسان مورانو۲۰۱۲Screenshot 20210217 155748 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی نیسان مورانو۲۰۱۲۹Screenshot 20210217 155656 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی نیسان مورانو۲۰۱۲Screenshot 20210217 155835 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی نیسان مورانو۲۰۱۲

سرویسهای مورد نیاز:

بررسی سیستم هیدرولیک فرمان

میزان فرمان و بازدیدجلوبندی

رفع خطای p0725 گیربکس

رفع خطای B2631 ایرکاندیشن

رفع خطایp1800 یونیت ecm(موتور)

سرویس روغن موتور،فیلترهوا،فیلترروغن و جرمگیری موتور

تعویض فیلترکابین

سرویس شمع ،انژکتور،فیلتربنزین

بازدید جلوبندی وسیستم تعلیق

 کارشناسی نیسان مورانودرمحل