۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

گزارش کارشناسی هیونداآوانته دنده ای

 

گزارش کارشناسی هیونداآوانته دنده ای
 

تشخیص رنگ بادستگاه ودیاگ تخصصیScreenshot 20210609 144844 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی هیونداآوانته دنده ای Screenshot 20210609 144918 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی هیونداآوانته دنده ای Screenshot 20210609 144902 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی هیونداآوانته دنده ای Screenshot 20210609 144932 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی هیونداآوانته دنده ای

گزارش کارشناسی هیوندا

مدل۱۳۸۸رنگ سفیدشاسی

کد پیگیری۳۰۲۰۰۰۴Screenshot 20210524 235701 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی هیونداآوانته دنده ای

تاریخ بازدید ۱۴۰۰/۳/۱۶و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.Screenshot 20210609 144902 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی هیونداآوانته دنده ای

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

 خودرودارایرنگ شدگی میباشد.

 شاسی و سقف و ستونها سالم

درب عقب راست رنگ

درب عقب راست رنگ

گلگیرعقب چپ رنگ ، سپرها رنگ شده میباشد

Screenshot 20210609 144918 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی هیونداآوانته دنده ای

نتیجه تست دیاگ :

دارای خطا میباشد.

خطای یونیت ایربگ ،

خطای یونیت ترمز و abs

خطای یونیت ایرکاندیشن

خطای یونیت برق

Screenshot 20210524 235719 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی هیونداآوانته دنده ای

سرویسهای مورد نیاز: سرویس دوره ای:

جلوبندی

بازدید لنتها

فیلتربنزین

پمپ هیدرولیک

جعبه فرمان

جرمگیری سیلندر

ترمز

کولر

Screenshot 20210609 144844 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی هیونداآوانته دنده ای


Screenshot 20210524 235753 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی هیونداآوانته دنده ایScreenshot 20210524 235738 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی هیونداآوانته دنده ای

تست آپشنال:

سیستم صوتی :ok

رینگ چرخ ها: ok

چراغهاچپ وراست: ok

 صندلی، اینه برقی، :ok

 فرمان:  ، عملکردبامشکل

گزارش کارشناسی هیونداسوناتا