۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

گزارش کارشناسی هیونداآوانته دنده ای

 

گزارش کارشناسی هیونداآوانته دنده ای
 

تشخیص رنگ بادستگاه ودیاگ تخصصی

گزارش کارشناسی هیوندا

مدل۱۳۸۸رنگ سفیدشاسی

کد پیگیری۳۰۲۰۰۰۴

تاریخ بازدید ۱۴۰۰/۳/۱۶و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

 خودرودارایرنگ شدگی میباشد.

 شاسی و سقف و ستونها سالم

درب عقب راست رنگ

درب عقب راست رنگ

گلگیرعقب چپ رنگ ، سپرها رنگ شده میباشد

نتیجه تست دیاگ :

دارای خطا میباشد.

خطای یونیت ایربگ ،

خطای یونیت ترمز و abs

خطای یونیت ایرکاندیشن

خطای یونیت برقسرویسهای مورد نیاز: سرویس دوره ای:

جلوبندی

بازدید لنتها

فیلتربنزین

پمپ هیدرولیک

جعبه فرمان

جرمگیری سیلندر

ترمز

کولر


تست آپشنال:

سیستم صوتی :ok

رینگ چرخ ها: ok

چراغهاچپ وراست: ok

 صندلی، اینه برقی، :ok

 فرمان:  ، عملکردبامشکل

گزارش کارشناسی هیونداسوناتا