کارشناسی توسان

گزارش کارشناسی هیونداتوسان

 

گزارش کارشناسی هیونداتوسان رنگ مشکی مدل ۲۰۱۷ کدرهگیری۲۳۱۱۷۹

تاریخ بازدیدمورخه ۹۷/۱۱/۲۳میباشد و اعتبار بازدید دو روز از تاریخ بازدید است.

قطعات استوک تعویضی ،تعویض اتاق ، گریسی، آبرنگ،کلر، سینی ،آینه،رادیاتور شامل بازدید رنگ شدگی نمیباشد.

تست رنگ با دستگاه تست رنگ دیجیتال انجام و نتیجه به شرح زیر میباشد :

بدنه فاقد رنگ شدگی و تصادف میباشد.

تست دیاگ : نرمال

تست رانندگی: نرمال

خودرو low option میباشد و تک دیفرانسیل و کلیه آپشنال خودرو نصبی است.