۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

Hyundaiکارشناسی توسان

گزارش کارشناسی هیونداتوسان

گزارش کارشناسی هیونداتوسان گزارش کارشناسی هیونداتوسان

کارشناسی تویوتاهیونداتوسان۲۰۱۴ رنگ سفید old faceکدپیگیری۲۱۰۸۹۷

تاریخ بازدید ۱۳۹۷/۰۸/۲۱اعتباربازدید۷۲ساعت پس از بازدید میباشد.کارکردخودرو در زمان بازدید۶۷۹۰۰ کیلومتر

کارشناسی توسانix35

کارشناسی توسانix35

تست رنگ خودروبادستگاه تست رنگ دیجیتالی انجام ونتیجه به شرح زیر میباشد :

بدنه خودروفاقد رنگ شدگی میباشد .

سپر عقب گوشه راست خوردگی دارد .

تست دیاگ انجام و نتیجه به شرح زیرمیباشد:

کارشناسی توسانix35

کارشناسی توسانix35

موتور: نرمال

گیربکس : نرمال

سیستم ترمز: نرمال

ایرکاندیشن : نرمال

تست آپشن: نرمال

سرویس های مورد نیاز :

سرویس کامل روغن گیربکس

سرویس شمع و انژکتور و دریچه گاز

تایرهای خودرو

جرم گیری موتور قبل از اولین تعویض روغن

 

 

گزارش کارشناسی هیونداتوسان گزارش کارشناسی هیونداتوسان  گزارش کارشناسی هیونداتوسان