۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی جنسیس

گزارش کارشناسی هیونداجنسیس

گزارش کارشناسی هیونداجنسیس

گزارش کارشناسی هیونداجنسیس

گزارش کارشناسی هیونداجنسیس

گزارش کارشناسی هیونداجنسیس رنگ مشکی ، شرکتی مدل ۲۰۱۰کد رهگیری۵۱۱۱۷۹

تاریخ بازدیدمورخه ۹۶/۱۰/۱۵میباشد و اعتبار بازدید دو روز از تاریخ بازدید است.

قطعات استوک تعویضی ،تعویض اتاق ، گریسی، آبرنگ،کلر، سینی ،آینه،رادیاتور شامل بازدید رنگ شدگی نمیباشد.

تست رنگ با دستگاه تست رنگ دیجیتال انجام و نتیجه به شرح زیر میباشد :

گلگیر جلو چپ رنگ شده میباشد .

گلگیر عقب راست و عقب چپ صافکاری و ترمیم  دارد.

درب عقب چپ ترمیم دارد .

درب موتور خودرو دارای ضخامت کمتر از نقاط دیگر خودرو میباشد که برای حصول اطمینان نیاز به بازدید کارشناس دوم دارد.۲۰۱۹۰۲۰۴_۱۳۴۱۲۱۲۰۱۹۰۲۰۴_۱۳۴۱۰۸۲۰۱۹۰۲۰۴_۱۳۴۱۰۴۲۰۱۹۰۲۰۴_۱۳۴۱۱۷۲۰۱۹۰۲۰۴_۱۳۴۱۱۳

تست دیاگ : نرمال و ۴ خطای موقت دارد.

تست فنی:

سرویس روغن گیربکس

سرویس وبازدید جلوبندی

رفع روغن ریزی از قسمت جلوی بلوک سیلندر