۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶
کارشناسی خودرو ماتریس خودرو

ماتریس خودرو ، اولین مرکزتخصصی کارشناسی خودرو تاسیس 1383

۰۲۱۶۶۳۸۹۴۵۶

کارشناسی پورشه

گزارش کارشناسی پورشه ماکان ۲۰۱۷

گزارش کارشناسی پورشه ماکان ۲۰۱۷ 

گزارش کارشناسی پورشه ماکان مدل۲۰۱۷ رنگ مشکی شاسی ۳۹۳۸

کد پیگیری۲۱۵۰۱۴

گزارش کارشناسی پورشه ماکان

گزارش کارشناسی پورشه ماکان

 

تاریخ بازدید ۱۴۰۰/۵/۱۲و اعتبار بازدید ۴۸ساعت پس از بازدید میباشد.

آبرنگ ، کلر،اتاق تعویض،سپر،رکاب،چراغها،آینه های بیرونی،سینی زیروقطعات استوک تعویض شامل بازدید نمیباشد.

تست رنگ بااستفاده از دستگاه تست دیجیتال بادقت میکرون انجام ونتیجه به شرح زیر‌میباشد:

 خودروفاقدرنگ شدگی میباشد.

کارشناسی ماکان ماتریس خودرو

کارشناسی ماکان ماتریس خودرو

.شاسی و سقف و ستونها سالم میباشد

نتیجه تست دیاگ :Screenshot 20210805 162302 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی پورشه ماکان ۲۰۱۷Screenshot 20210805 162343 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی پورشه ماکان ۲۰۱۷

Screenshot 20210805 162332 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی پورشه ماکان ۲۰۱۷

Screenshot 20210805 162321 Gallery « کارشناسی خودرو « گزارش کارشناسی پورشه ماکان ۲۰۱۷

سرویس ۴۰ هزار تا طبق دفترچه


تست آپشنال:

رادار بین خطوط: ok

سیستم صوتی :ok

ساب عقب:ok

کیت اگزوز :دارای اشکال درعملکرد(after market

رینگ چرخ ها: ok

چراغهاچپ وراست: ok

مموری صندلی، اینه تاشوبرقی، صندلی برقی:ok

سقف سانروف :ok

سنسور۳۶۰:ok

مانیتور:ok

کیلس+استارتر:ok

دوربین:ok

 صندلیهای ردیف جلو:ok

 صندلیهای ردیف عقب:ok

اتواستارت استاپ:ok

ترمزدستی برقی:ok

sportحالت رانندگی :ok

sport+حالت رانندگی:ok

اتولایت:ok

شیفتر فرمان:ok

کروز کنترل:ok

کولر دوال:ok

گزارش کارشناسی پورشه ماکان ۲۰۱۷  گزارش کارشناسی پورشه ماکان ۲۰۱۷  گزارش کارشناسی پورشه ماکان ۲۰۱۷